Tăng ngăn hâi: 27/6/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 26/6, a Hà Nội, po Leh diâp pri rôh tơ’noăng chêh kơthô kong têa ê UPU rôh má 49. Rôh tơ’noăng chêh kơthô lapa plâi tơnêi UPU rôh má 49 pơxá: ‘’O chêh tơdroăng ki pơtroh ăm môi ngế hơnăm hiăng hên ‘na tung tơdroăng ki pin dế rêh’’ châ tối tơbleăng tung lâp tơnêi têa sap ing khế 12/2019 troh khế 3/2020, hiăng châ xo vâ chê 600 rơpâu kơtâ hlá kơthô tơ’noăng dêi mâu vâi o hok tro tung lâp tơnêi têa pơtroh.

Rôh tơ’noăng chêh kơthô UPU má 49 kố cho chêh tâi tâng mâu tơdroăng ki vâi ‘nâi. Xua mê, tơdroăng ki xiâm cho mâu tơdroăng ki châ mơhno tối tung hlá kơthô dêi mâu vâi o gá hên túa. Khu ki châm điâm hiăng rah xo 100 [ai mot tung rôh tơ’noăng mơgêi.

Klêi mê: 1 pri ối má 1, 3 to pri ối má péa, 3 pri ối pái, 30 pri mơhnhôk, 61 pri ki pơtối tơngah la ngiâ kô mơnhông rơtế [ă pri ki tơviah kum ăm hok tro ki ôh tá mơhúa.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định