Tăng ngăn hâi: 29/10/2020

 

 

 

VOV4.Sedang - Xua tơdjâk khía mơhot kân rôh má 9, kơxo lơ 28/10, a Gia Lai hiăng ai 1 ngế tro rong xua mơnât hngêi tâu [ă 4 tơring peăng mâ hâi lo ‘na hdroh kong pơlê chiâng tơpâ on tơhrik. Xua tơdjâk dêi khía mơhot kân má 9, mâu troăng kơxái on tơhrik 110 KV a 4 tơring peăng  mâ hâi lo pa hdroh kong pơlê Gia Lai cho K[ang, Ia Pa, Kông Chro  [ă pơlê kong krâm An Khê tro tơ’nhiê, pro mâu pơlê cheăm tơring mê oh tá ai on tơhrik. 

 

 

 

Gia Lai: 1 ngế tro rong, hên pơlê cheăm oh tá ai troăng prôk, tơpâ on tơhrik xua kong mêi khía

 

 

Nôkố Khu ngăn on tơhrik Gia Lai dế hbrâ mâu ngế [ă tơmeăm rơxế  tơkôm khía hiăng kơdroh vâ ’mâi rơnêu. Tiô tối tơbleăng dêi Tíu xiâm ăm ‘nâi hyôh kong prâi Tây Nguyên, xua tơdjâk dêi khía roh má 9, a Gia Lai kô ai kong mêi râ kân, tâi tâng têa mêi ing 50 – 100mm, krê to a kơpong peăng mâ hâi lo, [ă peăng mâ hâi lo ‘na kơnho\ng kong pơlê, tâi tâng têa mêi sap 150 -200mm. Kơdó têa a mâu kroăng, têa plông tiô tối tơbleăng kô a kơlo râ má 2,3, ai tíu ‘nâ kô lu, tơnêi tơhnâp [ă têa lu trâu.

Nôkố mâu ngế a kong pơlê dế tơkôm gak ngăn plâ hâi măng vâ rak  tơniăn ăm ivá kuăn pơlê [ă tâi tâng mâu tơmeăm khoăng.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định