Tăng ngăn hâi: 15/9/2020

VOV4.Sêdang - Vi [an hnê ngăn kong pơlê Gia Lai nếo ai hlá mơ-éa pơtroh ăm mâu khu râ, kơvâ cheăng kong pơlê pơtối mơdêk hbrâ mơdât pơreăng châi klêa chu châu Phi. Tung kong pơlê Gia Lai, pơreăng châi klêa chu châu Phi hiăng vêh tâ tú nếo a péa to cheăm Kim Tân [ă Ia Trôk dêi tơring Ia Pa, pơklât thế prâu tah 21 to chu, tung mê, a cheăm Ia Trôk pơreăng tá hâi luâ 21 hâi.

Vi [an hnê ngăn kong pơlê pơkâ thế Khu ngăn chiâk deăng [ă mơnhông mơdêk thôn pơlê tơru\m [ă mâu tơring séa ngăn nhên pơreăng; pêi pro kơtăng tơdroăng ki pơto chơ tiô pơkâ; tơku\m xôh pơkeăng a mâu rơxế ki pơto chơ mơnăn, kế tơmeăm ki tơkâ luâ Tíu séa ngăn mơnăn xiâm a troăng prôk.

Vi [an hnê ngăn kong pơlê xuân pơkâ thế khu râ, kơvâ cheăng mơdêk mâu tơdroăng tối tơbleăng ‘na tơdroăng ki vêh păn chu rak tơniăn sinh hok, yă tê, xúa mâu kế kâ ki teăng hơ’neh chu vâ ví tơdroăng ôh tá tơdroăng, pro ôh ti tơniăn tung kơchơ mơdró.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định