Tăng ngăn hâi: 26/11/2020


VOV4.Sêdang - Chin phuh Hàn Quốc tơbleăng hiăng k^ tơkêa roê vaccine Covid-19 xua Ho#i đong tê vaccine kong têa ê COVAX Facility dế mơjiâng pro a kong têa ê. COVAX Facility cho troăng hơlâ xua Khu tơru\m ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât lâp plâi tơnêi WHO, Khu tơru\m Hơ’lêh nếo rơkê ple\nng hiăng hbrâ rơnáu ăm pơreăng CEPI [ă Khu tơru\m lâp plâi tơnêi ‘na vaccine [ă pâk pơkeăng GAVI mơdêk, pơkâ mơ’no troh mơ’nui hơnăm 2021 tê vaccine ăm 20% pơ’leăng mâ mơngế tung lâp plâi tơnêi.

Tung rôh hôp tối tơbleăng tiah hmâ hâi lơ 25/11, Vi [an hbrâ mơdât xía vâ [ă rak ngăn tơniăn tơnêi têa Hàn Quốc ăm ‘nâi tơkêa roê vaccine hiăng châ k^ tơkêa a hâi lơ 9/10 pơla hdrối kố nah. Mâu túa pơkâ ki pơtối môi tiah mơdrếo liăn ki ăm hdrối, dế châ pêi pro tiô túa ki tơ’lêi hlâu má môi.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định