Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sêdang – Kơxêi lơ 28/10, po hneăng hôp mâu kăn xiâm ngăn tơdroăng cheăng dêi ASEAN +3 rôh má 11 tiô tơdroăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi. Hneăng hôp xua kong têa Indonesia ki pơkuâ dêi hneăng hôp, [ă veăng ai mâu kăn xiâm, mâu kăn pơkuâ djâ khu kăn dêi 10 to kong têa  tung ASEAN. Mâu kăn veăng hôp mê rơtế veăng tối mâu tơdroăng ki hiăng ‘nâi hmâ pêi [ă tối tơdroăng tơmiât vâ mơdêk ki tơbriât cheăng, tơdroăng khên tơnôu [ă rơkê [e\ng tung pêi mâu tơdroăng cheăng dêi ASEAN tung tơdroăng xúa ki tơ’lêi hlâu dêi mâu rôh.

Mâu kăn ki veăng hôp tơhrâ [ă tơdroăng mơnhông mơdêk tơru\m krá tâ nếo [ă dêi rơpó pơla mâu kong têa ASEAN [ă Hàn Quốc, Sinuâ [ă Nhuk vâ mơdêk ki rơkê ple\ng hlối khên tơnôu dêi mâu ngế ki pêi cheăng, hbrâ lơ ai tơdroăng ôh tá tơniăn tung cheăng kâ rêh ối pơlê pơla tung la ngiâ.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định