Tăng ngăn hâi: 23/11/2019

VOV4.Sêdang - Kơ koan xiâm pơkuâ pêt tơmeăm, Khu pơkuâ tê mơdró hdrê loăng plâi, {ơrô to\ng kum hdrê loăng plâi, Khu xiâm pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng, păn tơnăng ká xi xo\ng kong têa Nhuk [a\ Khu tơru\m Lâp plâi tơnêi ‘na to\ng kum hdrê loăng plâi dó inâi UPOV hiăng tơku\m po ‘’Hneăng hôp tơpui tơno to\ng kum hdrê loăng plâi kơpong Tây Nguyên’’ a Đà Lạt, Lâm Đồng. A hneăng hôp, mâu kăn tơpui tối ing mâu ngế rơkê tung kơvâ hdrê loăng plâi hiăng tơbleăng tơ’nôm tơdroăng, mơ-éa pơkâ luât tung kơvâ kố.

Ing mê, kum mâu khu tơru\m cheăng dêi Khu pơkuâ reăng Đà Lạt, mâu khu tơru\m cheăng, kuăn pơlê pêt reăng châ ‘nâi mâu pơkâ dêi luât ‘na hnoăng pơkuâ hdrê reăng, tơpui tơno tơdroăng pêi pro hnoăng pơkuâ hdrê reăng a Lâm Đồng.

Ing mê, mơdêk hlê ple\ng ki kal dêi tơdroăng to\ng kum hdrê loăng plâi; pơchân mâu khu tơru\m cheăng, khu ngế krê ôh tá pro xôi hnoăng pơkuâ hdrê tung la ngiâ, ki rơhêng vâ tối drêng Việt Nam veăng trâu hơhngế tung Pơkâ tê mơdró tơ’lêi hlâu FTA.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng