Tăng ngăn hâi: 3/12/2020

 

VOV4.Sêdang – Kơxê lơ 2/12, pôa Bùi Văn Cường, Kăn cheăng tung Tíu xiâm Đảng, Kăn pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê Dak Lak hiăng troh lăm kơ-êng, mơhnhôk, to\ng kum mâu rơpo\ng tro lup xua tơdjâk dêi roh kong mêi têa kân lân lu pơla kố nah [a\ hnê mơhno tơdroăng rơnêu kế tơmeăm khoăng xua kong prâi pro a tơring Krông Bông.  

 

Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê Dak Lak séa ngăn tơdroăng rơnêu kế tơmeăm khoăng tro lup xua kong prâi pro

 

 

Tiô Khu hnê mơhno hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn [a\ ti tăng to\ng xo mơngế hliăng tiâ kong pơlê Dak Lak, roh kong mêi kân ton sap ing hâi lơ 27/11 troh hâi lơ 2/12 a kong pơlê kố hiăng pro 3 toăng hngêi tơhnâp tâi tâng, 4 toăng hngêi tro tơ’nhê râ, lối 300 toăng hngêi tro lân lu. Têa đik re\ng hiăng lân lu hên kơpong kuăn pơlê rêh ối a tơring Krông Bông, Ea Kar, Krông Pă] [a\ }ư Kuin tơdjâk troh tơdroăng rêh ối, pêi kâ dêi kuăn pơlê.

Troh lăm séa ngăn mâu tíu tơhnâp a cheăm Hòa Phong, tơring Krông Bông, pôa Bùi Văn Cường pơkâ khu râ kăn pơkuâ cheăm tơku\m pêi tơtro tơdroăng hbrâ ví, đi đo hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn tiô ‘’4 troăng pêi tơdrêng’’, tơniăn châ chăn [a\ kế tơmeăm khoăng kuăn pơlê.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định