Tăng ngăn hâi: 14/2/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pơla hdrối kố nah, mâu khu tơ-[ai dêi Mih pơtối pơtê tơdroăng kơneăng troh a kong têa Sinuâ xua ai tơdjâk troh pơreăng COVID-19. Mơ’nui hâi lơ 12/2, Khu tơ-[ai United Airlines tối ăm ‘nâi, kô pơtối mơdât ôh tá ăm tơ-[ai kơneăng troh a Hongkong [ă Sinuâ pá 1 khế ah nếo, tiô tối hdrối troh a hâi lơ 24 khế 4 ah nếo chiâng kơneăng.

Hdrối mê, Khu kăn xiâm ngăn ‘na tơ-[ai ki rơdêi ó má môi dêi Mih cho American Airlines xuân hiăng pơkâ pơtê kơneăng troh a Sinuâ [ă Hongkong troh a hâi lơ 24/4, xua pơla kố dế ai hên pơreăng Corona Virus dế tâ tú ó. Pak^ng mê, chin phuh Mih hiăng mơ’no mâu tơdroăng ki mơdât khu tơmối ôm hyô troh a kong têa Mih, malối [ă mâu ngế ki lo ing kong têa Sinuâ.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng