Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sêdang – Kong mê khía mơhot kân roh má 9 hiăng plong mot sap ing pơlê kong kân Đà Nẵng troh kong pơlê Phú Yên hiăng pro 34 toăng hngêi tơhnâp, 56 rơpâu toăng hngêi tơtêa kuâ (krê Quảng Ngãi 53 rơpâu toăng hngêi), 66 hngêi trung hriâm, tíu pêi cheăng kơ koan tro tơtêa kuâ, tơ’nhê tơ’nhe\ng. Khu hnê mơhno troăng hbrâ ví kong mêi khía mơhot kân roh má 9 dế tơku\m hnê mơhno mâu kong pơlê rơnêu kế tơmeăm khoăng tro tơ’nhê, séa ngăn kong mêi khía mơhot.

Ki tơtro\ng má môi, tâi tâng plong tuk hiăng lo ing kơpong rơ-iô. ‘Na 2 toăng tuk dêi Bình Định dế krăm, pôa Trịnh Đình Dũng, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa hiăng pơkâ Khu xiâm pơkuâ lêng pơtroh 2 toăng tuk lêng têa kơx^ [a\ 2 toăng tuk tơnăng ká xi xo\ng ing Cam Ranh lo to\ng kum.

Tiô Khu hnê mơhno troăng to\ng kum hbrâ ví kong mêi khía mơhot roh má 9, mâu tơdroăng cheăng kal pơtối po rơdâ mê cho: séa ngăn troăng kong mêi khía mơhot klêi kơ’nâi kong mêi khía mơhot kân; chêh xo tơmeăm khoăng tro lu\p [a\ po rơdâ rơnêu kế tơmeăm khoăng, ki rơhêng vâ tối cho Quảng Ngãi; Mơ’no têa plế a rơchôa têa tơdro, kơdroh lân lu kơpong pá xôp [a\ tơniăn long rơchôa hno têa.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định