Tăng ngăn hâi: 26/8/2020


VOV4.Sêdang - Nôkố mơngê vâ rôe reăng cúc a khế mơniâ khế 7  riân tiô mâ khế tâk hên, la reăng vâ tê ôh tá ai mê yă reăng cúc chiâng to kơnâ a Đà Lạt, Lâm Đồng. Hên mâu ki tê reăng lăm tăng rôe a mâu kơdrum pêt, vâ djâ tê troh a mâu kong pơlê, pơlê kong kân, la ôh tá ai reăng vâ rôe. Nôkố reăng cúc đại đoá châ rôe dâng 3-4 rơpâu liăn 1 tokâng, reăng cúc chùm yă sap  2 rơpâu 500 liăn troh 2 rơpâu 700 liăn 1 tơkâng.

Tiô mâu ngế ki pêt reăng tối xua tơdjâk pơreăng Covid-19 apoăng hơnăm, reăng ôh tá châ tê hên mê mâu ki pêt chiâng pơtê pêt, tơ’nôm kong prâi oh tá tơniăn mê hên kơdrum pêt reăng bú pêt iâ vâ xúa a khế mơniâ khế 7 reăng oh tá teăm tơpo. Ti xê to reăng cúc tê ki oh tá bê, mê mâu reăng cát tường, cẩm chướng xuân ôh tá bê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định