Tăng ngăn hâi: 2/1/2020

 

VOV4.Sêdang - Plâ măng t^ng hdrối kố nah, malối tung hâi Têt Dương Lịch lơ 1/1/2020, rơpâu ngế kuăn pơlê [ă tơmối hiăng troh a tơbăng ngo Măng Deang, pơlê kân Măng Deang, tơring Kon Plong, kong pơlê Kon Tum vâ ngăn reăng anh đào tơpo.  Tung rơpâu ngế troh a tơbăng ngo Măng Deang lăm ngăn reăng anh đào tơpo ai hên tơmối ki troh amê lo ing mâu pơlê kong xiâm Hà Nội, pơlê kong kân Hồ Chí Minh, rơtế [ă mâu ngế ngăn reăng anh đào tơpo.

 

Le\m mơnâ mâ reăng anh đào a tơbăng ngo Măng Deang - Kon Tum

 

A tơbăng ngo Măng Deang, tơmối ối châ ngăn vâi to\n chêng tơgôu koăng, kâ kơchâi pế tiô kuăn ngo Rơteăng, châ ‘nâi drêng hơ’muăn ‘na tơpah to long, pái to xí. Tiô riân ngăn hâi teăm tu\m dêi Vi [an tơring Kon Plong, nôkố tung cheăm ai sap 20.000 troh 30 rơpâu xiâm reăng anh đào pêt hên má môi a pơlê kân Măng Deang.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định