Tăng ngăn hâi: 10/2/2015

VOV4.Sêdang - Tung rôh lăm pôu pêi cheăng ki apoăng troh a Philippines dêi poâ Joko Widodo, kăn xiâm pơkuâ kong têa Indonesia tối ăm ‘nâi, péa kong têa môi tuăn mơdêk tơru\m tung rêm kơvâ cheăng, tung mê, tơku\m ‘na kơvâ tê mơdró kring gâk têa kơx^ [ă kring vế pơlê pơla. Xông tơpui tung roh hôp tối tơbleăng tơdjuôm a tíu pêi cheăng Malacanang [ă poâ Joko Widodo, poâ Benigno Aquino III, kăn xiâm pơkuâ kong têa Philippines tối, loi tơngah tơru\m cheăng pơla péa kong têa rế hía rế po rơdâ, tơdrêng amê, hnối tối rơdêi trôh tơdroăng ki mơdêk tơru\m ‘na kring gâk a têa kơx^.

Gương tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định