Tăng ngăn hâi: 21/12/2020

VOV4.Sêdang - Tung mâu hâi kố, kuăn pơlê ki rơhêng vâ tối cho mơngế tê mơdró kơvâ ôm hyô, tê mơdró a pơlê kân Mang Deang, tơring Kon Plong tối krê [a\ kong pơlê Kon Tum tối tơdjuôm dế phiu ro tơkôm reăng anh đào tơpo. Tung pơla hơnăm kố pơrea\ng Covid 19 tơdjâk ó troh tơdroăng tê mơdró ôm hyô, tơdroăng tê mơdró dêi kong pơlê Kon Tum, mê tơdroăng reăng anh đào Mang Deang tơpo, rêm hâi pơlê kân Mang Deang, tơring Kon Plong, kong pơlê Kon Tum tơdah rơpâu ngế tơmối troh ôm hêi, lăm ngăn reăng.

 

 

Mâu tơkâng reăng apoăng a Mang Deang tơpo

 

Tâi tâng mâu hngêi ăm tơmối kâ koi ối pơtê, hngêi ôu kâ pơrá pêi cheăng tâi ivá. {a\ chât rơpâu xiâm loăng reăng anh đào châ pêt tơku\m hên má môi a kơpong pơlê kân Mang Deang, tơmeăm ôm hyô kố dêi tơring Kon Plong, kong pơlê Kon Tum dế rế hía rế mơhnhôk tơmối troh.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định