Tăng ngăn hâi: 20/12/2019

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 19/12, a pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, kong pơlê Lâm Đồng, Khu pơkuâ ‘na tơmeăm ki má môi Việt Nam tơku\m po diâp inâi ki châ ô eăng má môi râ tơnêi têa ‘na Pơtâk pơkoăng pro [a\ reăng drêh kân má môi Việt Nam.

 

Mơnhên ki le\m ó Pơtâk pơkoăng [a\ reăng drêh kân má môi Việt Nam

 

Pơtâk pơkoăng châ pro ing 72 khu reăng, xo\n 3 met, kân rơdâ 7 met, hngăm 1000 kilô, châ ‘măn a kơpong ôm hyô F. Kơdrum reăng ối tung bêng 10, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, kong pơlê Lâm Đồng. Vâ pro Pơtâk pơkoăng [a\ reăng kân má môi Việt Nam, 20 ngế hiăng pêi cheăng đi đo tung vâ chê 4 hâi. Pơtâk pơkoăng [a\ reăng ôh tá xê to châ inâi ối má môi mê ối pơ-ô ki rơkê, kơhnâ dêi mâu ngế pêi kơdrum a pơlê kong kơdrâm rơpâu reăng, mơjiâng tơ’nôm ki má môi a Festival reăng Đà Lạt 2019.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định