Tăng ngăn hâi: 17/10/2020

VOV4.Sêdang - Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh hiăng k^ pơkâ hbru ăm [âng Tơnêi têa chôu pâ ăm 13 ngế kăn [o#, lêng ki hlâ drêng pêi dêi hnoăng cheăng to\ng xo mơngế a hngêi kơmăi on tơhrik Rào Trăng 3. Tiô Khu ngăn cheăng pêi mố đo#i tro rong [ă rêh ối pơlê pơla kong pơlê Thừa Thiên Huế, mơ’nui chôu  kơxê lơ 16/10, teăng mâ Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh, pôa Trương Hoà Bình, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa hiăng k^ hbru [âng Tơnêi têa chôu pâ  ăm 13 ngế cho kăn [o#, lêng ki hlâ drêng pêi dêi hnoăng cheăng tí tăng to\ng xo mâu ngế hliăng tiâ a hngêi klơmăi on tơhrik Rào Trăng 3. Pơkâ kố dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh tối nhên Hbru ăm [âng tơnêi têa chôu pâ ăm 13 ngế ki hlâ ối tung Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng kong pơlê Thừa Thiên Huế. Hâi lơ 16/10, Đăi tươ\ng Ngô Xuân Lịch, kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng hiăng pơtroh kơthô troh rơpo\ng hngêi mâu ngế ki hlâ tung pơla pêi dêi hnoăng cheăng tí tăng to\ng xo mâu ngế hliăng tiâ a kong pơlê Thừa Thiên Huế rơkong s^ng khéa má môi.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định