Tăng ngăn hâi: 2/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 1/12, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pơkuâ roh hôp ‘na mâu troăng hbrâ mơdât Covid 19. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ hvái ngăn dêi hnoăng pêi ki tá hâi rơkê tơtro dêi khu pú hên, ngế krê ôh tá pêi tiô pơkâ ‘na klâ ối kơtăn, hbrâ mơdât pơrea\ng, chiâng ai pơrea\ng xông tâ tú tung pơlê pơla môi tiah pơla kố nah. Dế nôkố, pơlê kong kân Hồ Chí Minh pêi pro thâ, re\ng tơdroăng ti tăng xiâm pơrea\ng, klâ ối kơtăn [a\ mâu ngế F1, F2, ôh tá ăm pơrea\ng pơtối xông tâ tú má 3 tung pơlê pơla.

  

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ roh hôp hbrâ mơdât Covid 19

 

Hnê mơhno a roh hôp, pôa Nguyễn Xuân Phúc pơkâ mơnhên hnoăng dêi mâu khu pú hên, ngế krê pro xôi mâu pơkâ hbrâ mơdât pơrea\ng, tơdrêng amê hnê mơhno thế pơxâu phak kơtăng mâu khu pú hên [a\ ngế krê pro xôi tiô pơkâ vâ djâ troăng ahdrối. Drêng ai pơrea\ng xông tâ tú a pơlê kong kân Hồ Chí Minh, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế kơchăng, thế đi đo hbrâ mơdât pơrea\ng.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, pơtối pêi pro mơdât pơrea\ng Covid 19 krá tơniăn ing pakong, mơdât pơrea\ng tung tơnêi têa [a\ pơlât mâu ngế tro tâ pơrea\ng teăm tơdrêng, pêi thâ re\ng.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định