Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sedang - A tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa trâm mâ mâu kăn Khu pơkâ mơnhông mơdêk kơpho# Việt Nam. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối, luâ 20 hơnăm mơjiâng Khu pơkâ mơnhông mơdêk kơpho# Việt Nam hiăng ai mâu tơdroăng pêi pơxúa khât, veăng hnê tối ‘na mâu tơdroăng cheăng, troăng hơlâ pêi la ngiâ, tơdroăng mơnhông kơpho#, thôn pơlê dêi tơnêi têa, mâu tơdroăng tơkêa ki kân môi tiah Pơkâ mơjiâng kơpong kơpho# Hà Nội, kơpong Pơlê kong kân Hồ Chí Minh, kơpong tơbăng kroăng Cửu Long.

A rôh trâm mâ, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa thế hneăng hôp pơtối veăng tơpui hên mâu tơdroăng ki pơxúa tơchoâm, ki tro, tối tơdrăng, ‘nâi xiâm ki tro tiô khoa hok [ă ki hlo ai khât vâ ti lâi ai kơpho# le\m, mơnhông mơdêk krá tơniăn. Pơtối mơdêk ki tơ-[rê tung hnoăng  cheăng pơlê pơla ‘na pơkâ mơjiâng, rak ngăn mơnhông kơpho#, thôn pơlê tơtro [ă mâu hơnăm mơnhông mơdêk nếo troh hơnăm 2030, pơkâ hnoăng cheăng troh hơnăm 2045 dêi tơnêi têa.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định