Tăng ngăn hâi: 12/9/2020

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi 20 hdroh pâk xo ngăn mơheăm [ă 4 hdroh nếo achê pơla kố hiăng hlo âm tính [ă SARS-CoV-2, mê kơxo lơ 1/9, ngế ki tâ pơreăng Covid-19 ki apoăng tro tâ [ă xuân cho ngế ki má mơ’nui a Dak Lak a chôu phut kố, hiăng châ kơvâ ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât ăm lo ing hngêi pơkeăng. Kố cho ngế tamo má 448, 21 hơnăm, ối a thôn 2, cheăm Ea Tiêu, tơring }ư\ Kui`, cho sinh viên Hngêi trung Đại học Đông Á, pơlê kong kân Đà Nẵng, cho ngế ki apoăng châ Dak Lak hlo tro tâ pơreăng SARS CoV-2 (sap ing hâi lơ 29/7).

 

 

Ngế tamo má 448 tơdah xo reăng [ă hlá mơ-éa lo ing hngêi pơkeăng klêi kơ’nâi 6 pơla măng t^ng khăm pơlât xua tro tâ pơreăng Covid-19

 

Troh chôu phut lo ing hngêi pơkeăng, ngế ki tamo má 448 hiăng ai 20 hdroh pâk xo ngăn mơheăm, tung mê hiăng ai 2 hdroh tro dương tính. Klêi kơ’nâi lo ing hngêi pơkeăng, ngế ki kố hiăng mơhno\ng klâ ối krê xêh a Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định