Tăng ngăn hâi: 26/11/2020


VOV4.Sêdang -.Kơxê măng lơ 25/11, tiô chôu kong têa, pôa Suga Yoshihide, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk hiăng tơdah Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ dế ối pôu kong têa Nhuk. Péa pâ tối tiah kố, tơru\m cheăng krá tơniăn dêi péa kong têa cho hnoăng cheăng ki kal [ă kơpong [ă a kong têa ê.

Rôh trâm kố po tung pơla 20 phut a tíu pêi cheăng dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa a Tokyo. Pôa Suga, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa sôk ro rôh lăm pôu Nhuk kố dêi pôa Vương Nghị, tối tơdroăng ki hâk mơnâ tơdroăng ki prôk lăm pơla péa kong têa hiăng châ vêh lốu nếo klêi kơ’nâi hâi khế tro pơtê xua ai pơreăng kân Covid-19. Péa pâ môi tuăn kô rơtế mơeăm tơkâ luâ xơpá xua pơreăng Covid-19 pro.

 Tơpui tung rôh hôp tơbleăng klêi kơ’nâi hôp, pôa Suga Yoshihide tối rơdêi péa pâ kô pro tơru\m cheăng pơla Nhuk – Sinuâ tơtro [ă khu kăn pơkuâ nếo xuân môi tiah chal nếo, tơdrêng amê hnối loi tơngah tơru\m cheăng kố kô veăng kum tơniăn tung kơpong [ă a kong têa ê. Kong măng hnah, pôa Vương Nghị hiăng lo ing Nhuk vâ lăm pôu Hàn Quốc.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định