Tăng ngăn hâi: 18/12/2019


 

VOV4.Sêdang - A pơlê kong kân Hồ Chí Minh hiăng po mơhnhôk pleăng mơheăm Têt Canh Tý – Leh pleăng mơheăm rơnó hơngui 2020. {ă tơdroăng ‘’Kơto  mơheăm ăm - ai pơxúa [ă mơngế ối rêh’’, leh pleăng Mơheăm rơnó hơngui hơnăm 2020 ai hên rơpâu ngế chêh inâi veăng pleăng vâ kum pro erêh kuăn mơngế’’. Kố cho rôh mơhnhôk pleăng mơheăm hên má môi tung hơnăm 2020, [ă ki pơkâ sap ing kố ta troh lơ 1/3/2020 pơtối tơdah xo 56 rơpâu tơdrong mơheăm, rak tơniăn ai mơheăm ‘măn tung mâu hâi leh Têt dương lịch, leh Têt Canh Tý  ai 15 rơpâu tơdrong mơheăm. A hâi mơhnhôk pleăng kơxo lơ 17/12, hiăng ai dâng 1.000 tơdrong mơheăm ki vâi pleăng.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng