Tăng ngăn hâi: 20/5/2015

Kong pơlê Kon Tum:

 

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, kơxê [ă kong măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân [ă mêi kơdrế.

Khía tơhlôu têi krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng mâ hâi lâ troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 30 – 32 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 23 – 25 đo# C

 

Kong pơlê Gia Lai:

 

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, ai tíu ‘nâ tô ó, kơxê [ă kong măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân [ă mêi kơdrế.

Khía tơhlôu têi krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng mâ hâi lâ troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 29 – 31 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 22 – 24 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo Cheo Reo:

Hyôh tôu:  Sap ing 34 – 36 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 25 – 27 đo# C

 

Kong pơlê Dak Lak:

 

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, ai tíu ‘nâ tô ó, kơxê [ă kong măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân [ă mêi kơdrế.

Khía tơhlôu têi krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng mâ hâi lâ troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 31– 33 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 23– 25 đo# C

 

Kong pơlê Dak Nông:

 

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, ai tíu ‘nâ tô ó, kơxê [ă kong măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân [ă mêi kơdrế.

Khía tơhlôu têi krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng mâ hâi lâ troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 30– 32 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 22– 24 đo# C

 

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

 

Xok: Tơprâ, kơhâi kong tô, ai tíu ‘nâ tô ó, kơxê [ă kong măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân [ă mêi kơdrế.

Khía tơhlôu têi krâ kơvâ, tơhlôu ing peăng mâ hâi lâ troh peăng mâ hâi lâ pá hdroh.

Hyôh tôu:  Sap ing 28 - 30 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 20 - 22 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tôu:  Sap ing 23– 25 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 16– 18 đo# C

 

Katarina Nga tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định