Tăng ngăn hâi: 13/5/2015

Kong pơlê Kon Tum:

 

Xok: Tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, kơhâi kong tô, kong măng ai tíu ‘nâ kong mêi kơdrế Tung pơla mêi kơdrế kal hbrâ kơchăng lơ ai khía jâ kơdo [ă khía tơhlôu têi.

Peăng khía pêi hơ’lêh hên tíu, têi krâ kơvâ.

Hyôh tôu:  Sap ing 31 – 33 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 21 – 23 đo# C

 

Kong pơlê Gia Lai:

 

Xok: Tơprâ, kơmăng ôh tá mêi, kơhâi kong tô, kơxê măng ai tíu ‘nâ kong mêi kơdrế.Tung pơla mêi kơdrế kal hbrâ kơchăng lơ ai khía jâ kơdo [ă khía tơhlôu têi.

Peăng khía pêi hơ’lêh hên tíu, têi krâ kơvâ.

Hyôh tôu:  Sap ing 30 – 32 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 20 – 22 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tôu:  Sap ing 35 – 37 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 24 – 26 đo# C

 

Kong pơlê Dak Lak:

 

Xok: Tơprâ, kơmăng ôh tá mêi, kơhâi kong tô, kơxê măng ai tíu ‘nâ kong mêi kơdrế. Tung pơla mêi kơdrế kal hbrâ kơchăng lơ ai khía jâ kơdo [ă khía tơhlôu têi.

Peăng khía pêi hơ’lêh hên tíu, têi krâ kơvâ.

Hyôh tôu:  Sap ing 32 – 34 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 21 – 23 đo# C

 

Kong pơlê Dak Nông:

 

Xok: Tơprâ, kơmăng ôh tá mêi, kơhâi kong tô, kơxê măng ai tíu ‘nâ kong mêi kơdrế. Tung pơla mêi kơdrế kal hbrâ kơchăng lơ ai khía jâ kơdo [ă khía tơhlôu têi.

Peăng khía pêi hơ’lêh hên tíu, têi krâ kơvâ.

Hyôh tôu:  Sap ing 30 – 32 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 20 – 22 đo# C

 

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

 

Xok: Tơprâ, kơmăng ôh tá mêi, kơhâi kong tô, kơxê măng ai tíu ‘nâ kong mêi kơdrế. Tung pơla mêi kơdrế kal hbrâ kơchăng lơ ai khía jâ kơdo [ă khía tơhlôu têi.

Peăng khía pêi hơ’lêh hên tíu, têi krâ kơvâ.

Hyôh tôu:  Sap ing 29 – 31 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 19 – 21 đo# C

Mâu tơring ối kơpong peă mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tôu:  Sap ing 25 – 27 đo# C

Hyôh hngiú: Sap ing 15 – 17 đo# C

Katarina Nga tơplôu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định