Tăng ngăn hâi: 2/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Khu pơkuâ ngăn Đảng Dak Lak tơru\m [ă Hngêi rak liăn tơlo liăn Tê mơdró Việt Nam (VietinBank) tơku\m po Leh tơdah xo mâu tơdroăng ki to\ng kum rêh ối pơlê pơla [ă tơdroăng ki pâ mơnê xua VietinBank to\ng kum. A rôh leh, teăng mâ VietinBank hiăng diâp mơ-éa to\ng kum kong pơlê Dak Lak 10 rơtal liăn vâ mơjiâng pro tơnâp Mậu Thân (5 rơtal); hngêi trung hriâm Y Ngông, tơring }ư\ Mgar (4 rơtal) [ă kum ăm Khu rak liăn kum mâu kơtiê Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam kong pơlê.

Tơpui a leh tơdah xo, pôa Phạm Minh Tấn, kăn pho\ pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê pơtroh rơkong mơnê troh VietinBank tung hên hơnăm hdrối nah hiăng rơtế prôk [ă Đảng [o#, khu kăn pơkuâ, kuăn pơlê kong pơlê Dak Lak tung mơnhông cheăng kâ rêh ối, xuân môi tiah tơdroăng to\ng kum rêh ối pơlê pơla; rơhêng vâ tiah kố, tung la ngiâ VietinBank kô ối pơtối rơtế kum, ai hên tơdroăng to\ng kum ai pơxúa ăm mâu khu mơdró kâ, kuăn pơlê.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định