Hơdruê hdroâng: Jêh Triêng - Khu hơdruê:Y Loan- Y Gió-Y Ngân-Y Với - A Ve - A Ngơi Cheăm Đak Dục, tơring Ngọc Hồi, kong pơlê Kon Tum

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng