Tăng ngăn hâi: 16/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 15/11, a Tíu xiâm hmâ tơku\m pêi mâu tơdroăng dêi khu vâi o  kong pơlê, Đoân droh rơtăm Dak Nông hiăng tơku\m po leh mơgêi [ă mơgêi măng t^ng mơhno Túa le\m tro tơ’noăng ivá khu vâi o mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê Dak Nông roh má 11.

Măng t^ng mơhno Túa le\m tro – tơ’noăng ivá dêi vâi o kong pơlê Dak Nông roh má 11

 

Po sap lơ 11 -15/11, tơdroăng mê hiăng tơ’mot lối 600 ngế tơ’noăng lo ing mâu hngêi trung tung kong pơlê [ă Đoân droh rơtăm dêi râ kong pơlê veăng tơ’noăng mâu tơdroăng: xah hêi tiô chal krâ nah, chêh kơchuâ um, peăng xâk í, kơtú [along ki hiâ, Aeorobic, hơdruê xuâng, tơ’noăng ivá vâ mơdêk tơdroăng rêh ối ‘na mơhno ki le\m tro, pro tíu xah hêi ki le\m ivá ăm mâu đoân viên, vâi o. Kố xuân cho tơdroăng pêi pro ai pơxúa vâ koh tơbâ 38 hơnăm hâi hnoăng cheăng thái cô Việt Nam lơ 20/11.

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định