Hơdruê hdroâng: Rơđế - Prếi hơdruê: Jâ Thư – Jâ H’Ngông – Cheăm Drai Bha\ng, tơring C|ư\ Kui`, kong pơlê Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng