Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


 

VOV4.Sêdang -  Kơxo lơ 2/12, xông tơpui a rôh hôp Chin phuh tiô hmâ rêm khế 11, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngể pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối tơdroăng ki ‘’mơ-eăm tâ nếo, pêi kơtăng tâ nếo tung pơtối tăng hdró kơpong’’ drêng hlo ai ngế tâ pơreăng Covid-19 tung kuăn pơlê a pơlê kong kân Hồ Chí Minh.

 

 

 

Hneăng hôp Chin phuh tiah hmâ khế 11/2020

 

A rôh hôp, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối troh ngế ki tâ tú pơreăng Covid-19 troh kuăn pơlê a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh [ă ăm ‘nâi, Chin phuh hiăng hôp ‘na tơdroăng mê. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng hnê mơhno hnê tối séa ngăn, pơxâu phak kơtăng mâu ngế, khu cheăng ki ai tơdjâk troh ôh tá pro tro pơkâ thế klâ krê pro chiâng tâ tú pơreăng; pơcháu ăm Khu xiâm ngăn troăng prôk pơxâu phak tơdrêng, tối tơbleăng.

Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh thế pôi tá lôi ai pơreăng châ tâ tú, chiâng tơdjâk troh mâu tơdroăng cheăng pêi ki kân dêi tơnêi têa.

 

Gương tơblôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định