Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

VOV4.Jarai - Mơng lơ 27/6 truh lơ 2/7, anun le\ akă djop 1 rơwang hrơi tơjuh, [ơi tơring ]ar Kontum hmâo ]ih pioh 14 ]ô mơnuih ruă rơkông đok.

 

Hơdôm mơnuih ruă anai leng kơ neh wa djuai ania [ia\ [ơi hơdôm bôh să Diên Bình, gah tơring glông Đăk Tô, tơring kual Sa Thầy, să Ia Xiêr gah tơring glông Sa Thầy.

 

Mơng ako# thun truh ră anai, [ơi tơring ]ar Kontum hmâo 23 ]ô [a\ kơman ruă rơkông đok [ơi hơdôm bôh tơring glông Đăk Hà, Đăk Tô hăng Sa Thầy.

 

Ding jum ia jrao rơkâo Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Kontum ]râo ba Gơnong bruă ia jrao wai lăng hơdôm anih klin ngă ruă rơkông đok, kơtưn lăng tui, mă drah pơ]rang lăng, thâo ta` mơnuih phrâo [a\ kơman, anih klin ngă phrâo; ]ơlah đuăi hmao tlôn hơdôm mơnuih ruă, guang dar kual, agaih rơnăk anih anom, pơdjai kơman, pơsir khop [ơi anih klin ngă, [u pioh klin lar hyu prong hăng sui hrơi./.

VOV Tây Nguyên

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: