Hing ang amăng hrơi: 29/11/2020

Tơlơi adoh: Jeh Triêng

Pô adoh: Y Loan-A Muôn

Să Đak Yuk, tơring glông Ngọc Hồi, tơring ]ar Kon Tum

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương