Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai - Hmư\ tui tơlơi jak iâu mơng Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof, lơ 21/01/2021, Kơ-iăng Khua dêh ]ar, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar ta ơi Phạm Bình Minh hmâo ba jơlan hlâo gru\p dêh ]ar Việt Nam nao pơhmư\ Jơnum Khua ding jum pơtom hiăp kual ASEAN tui hơdră lăng nao rai amăng tivi. Pơhiăp amăng mông Jơnum, Kơ-iăng Khua dêh ]ar, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar ta ơi Phạm Bình Minh pơsit amra do\ng yua hăng gum hrom kơja\p hăng dêh ]ar Brunei hăng hơdôm bôh dêh ]ar kual ASEAN kiăng ngă tui hơdôm tơhnal pơkă, đing nao hlâo ba tơbiă kơ Thun ASEAN 2021. Bơkơtuai kơ Ia Rơs^ Ngo\, lăi nao hơdôm tơlơi tơnap hơdôm hrơi rơgao, Kơ-iăng Khua dêh ]ar ta pơsit gum hơgo#p kơ tơlơi rơnuk rơnua, hơđong [ơi Ia Rơs^ Ngo\ le\ bruă gơgrong mơng abih bang lo\n ia amăng kual. Việt Nam amra gum hrom hơdôm bôh dêh ]ar ngă tui tơpă hăng djop tum Tơlơi lăi pơto\ng kơ hơdră pơsir mơng hơdôm bơnah [ơi Ia Rơs^ Ngo\, gum hrom ASEAN hăng Kha] anăp nao ta` hmâo Tơlơi pơkă kơ bruă pơsir [ơi Ia Rơs^ Ngo\ ba glăi bôh tu\ yua, djơ\ hăng tơlơi phiăn jar kơmar, amăng anun hmâo Tơlơi pơkôl Sang gum hơbit djop dêh ]ar kơ ia rơs^ thun 1982./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương