Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

 

VOV4.Jarai - Lơ 4/8, Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc c\ih hră bơni kơ [ing ơi ia jrao, mơnuih mă bruă mơng sang ia jrao. Amăng hră mơ-it `u c\ih: “Việt Nam yak nao c\răn phrâo mơng klin Covid-19 hăng tơlơi hu\i rơhyưt kơtang, lar hyu ta` [ơi lu anih, amăng anun hơmâo hơdôm [on prong, hơmâo laih mơnuih mă bruă ia jrao [ă kman. Pơ ala kơ Kơnuk kơna, kâo bơni, lăng yôm biă mă kơ tơlơi gum djru tuh rơyuh pran jua mơng [ing ơi ia jrao amăng bruă pơgang klin Covid-19.

 

Kâo ăt bơni mơn kơ sang ano\ [ing ơi ia jrao hăng [ing khua mua anom bruă ia jrao thâo hluh, pap brơi, gum hro\m hăng glăm ba hơdôm tơlơi tơnap tap, lông lăng anai, ngă pô dong gah tlôn pơsur pran jua hăng [ing tơhan buh ao kô| hơđong pran jua ngă bruă. Kâo jak iâu abih bang anom bruă ia jrao, [ing ơi ia jrao, mơnuih mă bruă gah ia jrao [ơi djop anih amăng Lo\n ia ta pơtrut đ^ tơlơi pơmin pran jua hiam mơng ơi ia jrao lêng kơjăp pran, gơgrong bruă hăng abih pran jua mă tơlơi rơgơi, apăn bruă gum hro\m hăng Ping gah, mơnuih [on sang dưi pơgăn klin anai”.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương