Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021

VOV4.Jarai - }ơtlăm lơ 19/1, [ơi {irô mă bruă Kơnuk kơna, Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc git gai jơnum Khul lăi pơthâo hơdră bruă prăk kak dêh ]ar ta] rơngiao dêh ]ar ta hăng pơphun lăi pơthâo bruă bơwih [ong mơng Khua dêh ]ar ta klah ]un bruă mă amăng thun rơgao, pok pơhai bruă mă amăng thun anai.

}ih pioh hơdôm tơlơi gum pơhiăp amăng mông jơnum, Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc lăi rơđah, [ing ta hmâo prăp lui laih kơ sa phun than yôm phăn amăng thun 2021 hăng 5 thun pơ\ anăp truh sa hơdră phun, gah bôh thâo bruă bơwih [ong huă s^ mdrô, gah glông bruă bơwih [ong prong. Khua dêh ]ar lăi rơđah, pơ\ anăp anai, Kơnuk kơna, dăp glăi hơdră bơwih [ong, pơplih phrâo hơdră đ^ kyar, pơđ^ kyar anom bơwih [ong, pơplih bruă tuh pơplai bơwih [ong, pơtrut kơtang pơplih mrô lo\n ia hăng ngă pơhư\] tuh pơplai kơ pơđ^ kyar kơja\p phik le\ hơdôm phun than yôm. Biă `u, pơplih mrô lo\n ia le\ jing sa jơlan nao./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương