Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021

 

VOV4.Jarai - Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Nga ơi Sergey Lavrop phrâo pơsit, dêh ]ar Triều Tiên aka [u ngă bruă hơget ôh ngă rung răng kơtang tui [ơi bul pơtâo ia rơs^. Tui hăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Nga, lu mơnuih đing nao bruă brơi tơhan rơbat pơtrui phrâo anai mơng Triều Tiên, hơ-ơc\ hmưi tơlơi truh kih mơng Jơnum Ping gah Mă bruă dêh ]ar anai tal 8, hrăng bruă pơ-ang phao kơtuang tơhan. Khă hnun, ro\ dah Triều Tiên ăt glăk kơdư\ mơn ngă rung răng kơtang tui mơng bruă pơ[uh tơhan anai. Lơ\m anun, wơ\t Triều Tiên hăng Hàn Quốc ră anai lêng pơmin gir ngă tơlơi bơkơtuai mơ\ khua mua dua boh dêh ]ar hơmâo k^ amăng thun 2018. Bơ bruă bơkơtuai put ayuh Mi – Triều Tiên, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Nga lăi, tơlơi anai ăt kho\m kiăo tui hơdră ngă bruă mơng gong gai phrâo mơng kơnuk kơna Mi yua Khua mir sir ơi Joe Biden git gai.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương