Hing ang amăng hrơi: 9/7/2020

VOV4.Jarai-Tom brơi, lơ 8/7, Kơ-iăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi, laih dơ\ng khua djru bruă gah Triều Tiên mơ\ng dêh ]ar Mi, ơi Stephen Biegun hơmâo bưp lu khua mua gah dêh ]ar Hàn Quốc, kiăng pơphun glăi bưp nao rai kơplah wah dêh ]ar Mi hăng Triều Tiên, tơ\i đưn h^ rơbêh sa thun rơgao.

 

Tui hăng ako\ bruă, ơi Stephen Biegun amra bưp Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Hàn Quốc, yă Kang Kyung-hwa hăng jơnum bưp nao rai pơ]rông sai bruă yom hăng Kơ-iăng Khua ding jum pơtom hiăp Hàn Quốc, ơi Cho Sei-young.

 

 Hơdôm tơlơi bưp kiăng pơ]rông tơlơi pơhing bul pơtâo Triều Tiên soh, hơdôm tơlơi dua bơnah gleng nao kah hăng djru prăk kơ ling tơhan.

 

Tơdơi kơ tal nao ]uă dêh ]ar Hàn Quốc truh lơ 9/7, khua pơtom hiăp dêh ]ar Mi anai amra nao ]uă dêh ]ar Japan dơ\ng hlâo kơ glăi pơ Mi.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: