Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021

 

VOV4.Jarai - 3 wơ\t hrơi tơjuh tơdơi kơ pơphun tlâ|o jrao vaccine pơgang Covid-019 kơ abih bang mơnuih [on sang, mơng lơ 18/1, sa, dua boh dêh ]ar kual Mi Kô| yak nao c\răn 2, laih anun ngă hmar hloh bruă tlâ|o jrao. Tui anun, dêh ]ar Prang pok prong mrô thun dưi tlâ|o pơgang mơng 75 thun truh kơ lu hloh, laih dong kiăng pơđ^ tui mrô mơnuih hơmâo tlâ|o mơng giăm 500 rơbâo c\ô mơnuih ră anai đ^ truh 1 klăk c\ô mơnuih amăng rơnuc\ blan 1 hăng 2 klăk 300 rơbâo c\ô mơnuih amăng rơnuc\ blan 2. {ơi Anglê, tơdơi kơ djru tlâ|o brơi hlâo kơ [ing tha rơbêh 80 thun hăng [ing ngă bruă [ơi sang ia jrao, dêh ]ar anai pơphun tlâ|o vaccine pơgang Covid-19 kơ mơnuih rơbêh 70 thun hăng [ing tơnap tap, [u hơmâo anih gơnang. Hơdôm boh dêh ]ar Italia, Espa`ol pơphun tlâ|o vaccine pơgang Covid-19 tal 2 kơ mơnuih [on sang. Kual Mi Kô| c\ih pioh hơmâo giăm 27 klăk 500 rơbâo c\ô mơnuih [ă Covid-19 hăng rơbêh 620 rơbâo c\ô mơnuih djai.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương