Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

 

 

{ơi tơring ]ar Kontum

Lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan, hơmâo anih đa hơjan prong.

Angin pưh rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 - 30 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Gialai

Lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan, hơmâo anih đa hơjan prong.

Angin pưh rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 27 – 29 đô| C; gah C|eoreo 30 – 32 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 19 - 21 đô| C; gah C|eoreo 23 – 25 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daklak

Lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan, hơmâo anih đa hơjan prong.

Angin pưh rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 -30 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daknông

Lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan, hơmâo anih đa hơjan prong.

Angin pưh rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 19 – 21 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan, hơmâo anih đa hơjan prong.

Angin pưh rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26 – 28 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 22 - 24 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 18– 20 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 15– 17 đô| C.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương