Hing ang amăng hrơi: 29/10/2020

VOV4.Jarai-Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi, ơi Mike Pompeo lơ 28/10 brơi thâo: Mi tal blung a amra pok sang bruă khua anih jưh pơ ala [ơi dêh ]ar Maldives.

 

{ơi mông jơnum lăi pơthâo hăng [ing ]ih tơlơi pơhing [ơi plơi prong jưh jom Malê, dêh ]ar Maldives, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi lăi pơtong: bruă pok sang bruă khua anih jưh pơ ala le\ bruă kiăng ngă yơh, laih dơng lăi pơtong tơlơi glăm ba jai hrơi prong [ơi dêh ]ar Maldives amăng kual ia rơs^ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ăt kah hăng tơlơi gơgrong ba mơ\ng jar kmar.

 

Pôr pơthâo lơ\m krah jơlan tơbiă mơ\ng anun, tơdang Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi, ơi Mike Pompeo glăk rai ]uă kual ASIA, amăng 5 hrơi, kiăng bong glăi hăng rơlơi bơbe] mơ\ng dêh ]ar Kha] amăng kual.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương