Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020

 

VOV4.Jarai - {ơi [on prong Đà Nẵng glăk pơphun Jơnum sang c\ơ s^ mơdrô gơnam mơng hmua Hoà Vang 2020, hăng rơbêh 150 jơgăn pơdă gơnam mơng hmua mơng [ing bơwih [ong s^ mơdrô [ơi hơdôm boh tơring ]ar, [on prong kah hăng Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai, Dak Lak …hăng hơdôm boh kuâ|n, tơring glông, [on prong mơng Đà Nẵng.

 

 

Lu gơnam mơng djop kual ba pơ[uh pơ mông Jơnum ngui sang c\ơ

 

Jơnum sang c\ơ s^ mơdrô gơnam mơng hmua Hoà Vang tal blung a hơmâo 2 Gơnong bruă tuh tia pơkra gơnam hăng Gơnong bruă ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan [on prong Đà Nẵng ngă hro\m kiăng pơlir hơbit 4 bơnah: Mơnuih ngă bruă – kơnuk kơna – [ing kơhnâo boh thâo – anom bơwih [ong, kiăng pơlir hơbit pơkra hăng ba s^ gơnam, pơtrut bruă pơkra gơnam  mơng hmua, pơđ^ kyar hơđong bruă ngă hmua. Anai ăt jing bruă c\ơkă tơlơi iâu pơthưr Mơnuih Việt Nam blơi yua gơnam Việt Nam yua Ding jum kơđi ]ar pơtrun.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: