Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

 

VOV4.Jarai - Amăng thun 2021 anai, bruă ngă mơng hlăk ai [ơi Dak Lak pơ [ut abih tơlơi hơmâo kiăng pơtrut kơtang hloh brơi hlăk ai tơdăm dra tơgu\ bơwih [ong. Anai le\ bruă phun hơmâo amăng thun hlăk ai Dak Lak hơmâo lăi nao [ơi mông jơnum klah c\un bruă hlăk ai hăng bruă hlăk ai c\ơđai anet pơphun mơguah lơ 20/1. Amăng thun rơgao, bruă mă mơng Hlăk ai hơmâo ngă ba glăi lu tơlơi klă hiam, tu\ yua. Djop gưl hlăk ai hơmâo ngă rơbêh 1.300 ring bruă, bruă mơng hlăk ai hăng nua `u le\ rơbêh 21 klai prăk; pơphun 42 tal pơyơr drah, pơhrui glăi rơbêh 13.000 kơnung drah. Amăng bruă pơgang klin Covid-19 hăng klin ruă rơkông đok, tơring ]ar hơmâo iâu pơthưr hăng [ơk brơi 400.000 blah khăn gôm [ô|, 23.800 get ia jrao hăng rơbêh 11.000 lít ia rao tơngan pơdjai kman; nao c\uă hăng brơi rơbêh 6.500 anung gơnam kơ hơdôm boh sang ano\ bơbec\ yua klin ngă; pơdong hăng djă pioh na nao 519 grup hlăk ai hur har pran jua pơgang klin.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương