Hing ang amăng hrơi: 18/6/2020

 

VOV4.Jarai-Hơdôm hrơi rơgao, [ơi să giăm guai dêh ]ar ]i Ia O, tơring glông Ia Grai, Gialai, arong se a`e\ [udah arong se ju\ hơđuh rai jing phung mut nao amăng sang mơnuih [on sang, găm [ơi gơnam tam, go\ amo\, mơnong [ong huă….ngă kơ tơlơi hơdip mơnuih [on sang tơnap tap biă mă.

 

 

R^m hrơi sang ano\ ayong Lê An Ninh khom kih lui hơdôm kơthung

]ro\ arong se a`e\ anai ba nao tuh pơ rơngiao

 

Ơi Siu Nghiệp, Khua jơnum min sang să Ia O, tơring glông Ia Grai, brơi thâo, djuai arong se ju\ anai, mut nao amăng sang mơnuih [on sang amăng bơyan hơjan, hơmâo 10 thun hăng anai laih.

 

 

 

Samơ\ r^m thun, phung `u jai hrơi lu tui. Thun anai, [u kơnong hơjăn să Ia O ôh, mơnuih [on sang să Ia Chiă, Ia Khai, tơring glông Ia Grai ăt hơmâo arong se a`e\ ngă tơnap mơ\n.

 

Thun 2018, tơring glông hơmâo iâu khua mua, mơnuih thâo bruă mơ\ng Sang bruă kơsem min gah kman duăm ruă, arong arua] Quy Nhơn, tơring ]ar Bình Định e\p lăng, hơduah e\p ia jrao pơdjai arong se a`e\ anai [udah ngă hơdư\ [iă `u. Samơ\ truh ră anai, anom bruă anun aka [u hơmâo hơdră pơpă ôh pơgăn.

 

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: