Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

 

VOV4.Jarai - Tlam lơ 20/1, [ơi Sang bruă Khua mir sir, Kơ-iăng khua mir sir yă Đặng Thị Ngọc Thịnh bưp grup khua rơgơi mơbruă tơring ]ar Vĩnh Long [rô hrơi klă hiam mơng Jơnum bơkơtưn khăp kơ lo\n ia tal 10 thun 2020, c\ơkă mông Jơnum Ping gah dêh ]ar tal 13. Hơdôm thun rơgao, bruă bơkơtưn khăp kơ lo\n ia [ơi tơring ]ar Vĩnh Long hơmâo djop gưl, anom bruă, plơi pla ngă tui djơ\ lăp hăng tơlơi hơmâo sit nik, hơmâo ngă lu tơlơi dưi yôm amăng bruă pơđ^ kyar bơwih [ong huă – mơnuih mơnam. Djop bruă mă jing tơlơi pơtrut pran jua, ngă pơhưc\ abih bang mơnuih, ling tơhan, khua mua gum ngă, djru yôm amăng bruă pơđ^ kyar bơwih [ong huă – mơnuih mơnam amăng tơring ]ar. Pơhiăp [ơi mông bưp, Kơ-iăng khua mir sir yă Đặng Thị Ngọc Thịnh c\ang rơmang, tơring ]ar Vĩnh Long amra ngă klă bruă yôm phun amăng bruă bơkơtưn khăp kơ lo\n ia; kiăo tui bruă kơđi ]ar; jak iâu abih bang mơnuih [on sang, ling tơhan gum ngă; laih dong hmao kru apah bơni [ing ngă bruă klă, bruă ngă hiam, mơnuih rơgơi kiăng arăng hla tui.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương