Hing ang amăng hrơi: 1/12/2020

VOV4.Jarai-Lơ 30/11, [ơi Vientiane, Ding jum ling tơhan dêh ]ar Lao pơphun pơtop hrăm tơhan pơnah phao biă, pơphun prong biă mă, hơmâo lu puih kơđông tơhan blah ngă ngă hrom, anăp nao hơdor glăi tal 45 thun hrơi ako\ pơdong kơnuk kơna lơ 2/12/1975-lơ 1/12/2020.

 

Tal pơtop hrăm blah ngă anai, hơmâo hrom hrăm hơdră pơnah phao mơ\ng [ing khua mua, ling tơhan; pơhrăm brơi [ing tơhan blah hơde], blah [ơi lo\n hăng amăng rơdêh por pioh pơgăn [ing tơhan pirat, djru pơklaih mơnuih [ing soh sat mă pơkong laih anun pơnah [ing ayăt [ơi rơdêh por glăk por [ơi adai rơngit laih anun pơtop hrăm tơhan rơdêh sar hăng rơdêh nao hlâo ba jơlan [ơi lo\n.

 

 

Pơđut mông hrăm pơnah phao, Khua git gai ping gah, Khua mir sir dêh ]ar Lao, ơi Bun Nhang Volachith, nao tơl tơdron blah hrăm pơnah phai pơpu\ kơ [ing khua mua hăng [ing tơhan dêh ]ar Lao dưi ngă laih; pơdah pran jua đăo kơnang kơ tơlơi gir run amăng bruă hrăm hăng pơtop hrăm blah ngă, yua [uh ling tơhan dêh ]ar Lao jai hrơi pơđ^ kyar hăng kjăp tui.

Nay Jek: Pơblang

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương