Hing ang amăng hrơi: 19/1/2021

VOV4.Jarai - Khua Anom bruă ia jrao ro\ng lo\n tơnah (WHO) jăm bruă ‘’Ngă tui pran kơtang’’ lơ\m blơi jrao vaccine Covid-19, laih dong iâu hơdôm boh dêh c\ar pơdrong asah ngă bơkơnar lơ\m blơi vaccine kiăng kơ hơdôm boh dêh c\ar [un rin dưi hơmâo vaccine yua.

Đ^ pơhiăp hăng [ing mă tơlơi pơhing phrâo, ơi Tedros Adhanom brơi thâo, bruă yua vaccine Covid-19 glăk [u bơkơnar lơm\ 44 tơlơi pơkôl blơi vaccine hơmâo k^ amăng thun hlâo hăng [iă biă mă `u 12 tơlơi pơkôl hơmâo k^ amăng thun anai. ~u jăm bruă [u bơkơnar amăng s^ mơdrô vaccine Covid-19 amăng tar [ar ro\ng lo\n tơnah hăng 49 boh dêh c\ar pơdrong asah, glăk pơđ^ kyar dưi tlâ|o 39 klăk liêu vaccine, lơ\m anun, [ơi sa, dua boh dêh c\ar [un rin le\ 25 đôc\.

Bruă bơrơsua vaccine Covid-19 amăng ro\ng lo\n tơnah glăk jai hrơi kơtang tui lơ\m djuai virus Sar-Cov-2 glăk lar hyu lu dêh c\ar, ngă kơ mrô mơnuih [ă djuai virus phrâo anai lu tui.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương