Hing ang amăng hrơi: 11/11/2020

 

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi lơ 10/11, [ơi plơi prong jưh jom Hà Nội, Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar Dak Nông pơphun jơnum mă tơlơi pơhing kơ jơlan hơdră ngui ngor mơ`am mrai Việt Nam tal 2, Jơnum pơ[uh hăng jak iâu [ing tuh pơ alin bruă tuai hyu ngui amăng thun 2020. Jơnum ngui ngor tal 2 anai pơphun amăng mlăm lơ 24/11 pơ anăp.

 

 

Hăng ako\ bruă “Jơnum ngui ngor gru grua tuai c\uă ngui – Ano\ hiam pơjing mơng Phương Đông”, anai le\ hrơi mông kiăng [ing kơhnâo, mơnuih ngă sen hơmâo hrăm nao rai tơdruă, pơsur pran jua [ing kơhnâo hăng mơnuih [on sang wai pơgang, djă pioh klă hloh dong gru grua hiam mơng djuai ania, gum ako\ pơdong hăng pơđ^ kyar gru grua Việt Nam phara, hmư\ hing.

 

Ră anai, hơdôm anom apăn bruă [ơi Dak Nông glăk c\ih hră pơ-ar kơ bruă mơ`am mrai đưm mơng djuai ania M’nông, tơring ]ar Dak Nông pơdah kơ Ding jum boh thâo gru grua, pơkơjăp drơi jăn hăng tuai c\uă ngui rơkâo pơsit gru grua gưl dêh ]ar thun 2020.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương