Hing ang amăng hrơi: 13/11/2020

 

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 12/11, Ding jum boh thâo ai rơgơi phrâo pơphun ngă lơphet tu\ mă Hơdrôm hră Lịch sử Việt Nam (hơdrôm hră c\ih glăi gru grua lo\n ia). Kơ-iăng khua dêh ]ar ơi Vũ Đức Đam nao pơhmư\. Kiăo tui tơlơi rơkâo mơng Khul apăn bruă boh thâo ia rơgơi Lịch sử Việt Nam, Khua mua apăn bruă Ping gah hơmâo hră jao kơ Ding jum boh thâo ia rơgơi pơsit brơi hăng pơphun ngă Kơc\ăo bruă kơsem min, c\ih pơkra Hơdrôm hră Lịch sử Việt Nam.

 

Bruă pơphun kơsem min, c\ih pơkra pơphun mơng thun 2015, ngă pơgiong amăng thun 2020 djơ\ hrơi pơkă, pơhlôm ano\ djơ\, ha amăng ple\ mơng hơdrôm hră c\ih glăi gru grua lo\n ia. Ngă hro\m kơc\ăo bruă anai hơmâo giăm 300 c\ô rơgơi kơhnâo mơng hơdôm anom bruă kơsem min boh thâo hăng pơtô tơlơi hrăm lịch sử [ơi dêh ]ar ta. Hơdrôm hră Lịch sử Việt Nam hơmâo c\ih pơkra 25 c\răn kơpal rơbêh 10 rơbâo pok hla pơ-ar.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương