Hing ang amăng hrơi: 5/12/2020

VOV4.Jarai - {ơi plơi prong Vũng Tàu, Gru\p ia jâu hyuh lo\n ia Việt Nam hăng Anom pơlir hơbit Việt Nam hăng Nga Vietsovpetro phrâo pơphun ngă Lơphet hlă hnal lăi pơthâo ring bruă pơdo\ng pra khoer mă ia jâu BK-21 Bạch Hổ.

 

Pra BK-21 hrom hăng hơdôm mơta ring bruă tô nao rai amăng gơnong bruă dưi pơdo\ng [ơi hlung ia jâu Bạch Hổ, ataih mơng plơi prong Vũng Tàu năng ai `u 125 km gah Ngo\ Dơnung. Ring bruă dưi pok pơhai mơng blan 1/2020, khă bơdjơ\ nao prong mơng klin ruă Covid-19, bruă pơsir gơnam tam mơng lu mơnuih gơgrong bruă tơ\i đưn.

Khă hnun hai, [ơi anăp tơlơi lăng ba mơng khua Gru\p ia jâu hyuh lo\n ia Việt Nam, tơlơi gir run hăng pran pơsit prong mơng gru\p khua mua, mơnuih apăn bruă, kỹ sư hăng mơnuih mă bruă jar kơmar amăng pơlir hơbit mă bruă Vietsovpetro, rơwang bruă hmâo ngă giong rơnoh 28 hrơi.

 

Lơ 2/10, ring bruă hmâo mă yua laih, djru [u anet amăng bruă hyu mă ia jâu mơng Vietsopevtro lăi ha jăn hăng Gru\p ia jâu hyuh lo\n ia lăi hrom amăng thun 2020 anai mơtăm./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương