Hing ang amăng hrơi: 5/12/2020

VOV4.Jarai - Hmư\ tui tơlơi jak iâu mơng Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc, Khua dêh ]ar Lao ơi Thongloun Sisoulith ba jơlan hlâo Gru\p khua pơ ala gưl dlông Kơnuk kơna Lao rai ]ua\ dêh ]ar Việt Nam hăng gum hrom git gai tal Jơnum lok 43 Jơnum min pơlir hơbit Kơnuk kơna Việt Nam – Lao mơng lơ 4 – 6/12.

Bruă pơphun Tal jơnum lok 43 mơng Jơnum min pơlir hơbit Kơnuk kơna Việt Nam – Lao kiăng pơsit dong tơlơi đing nao bruă pơtom hiăp mơng dua bôh dêh ]ar le\ [u pơdơi pơđ^ kyar tơlơi rô nao rai giăng mah prong prin, gum hrom hơbit pha ra hăng gum hrom abih bang Việt Nam – Lao; kơtưn tơlơi đăo gơnang bruă kơđi ]ar kơplah wah dua bôh dêh ]ar; pơjing sa dlông pơlir hơbit ]râo ba pơtrut pok pơhai hơdôm tơlơi pơkôl gưl dlông, pơtrut tơlơi gum hrom kơplah wah dua bôh dêh ]ar pơ\ anăp anai./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương