Hing ang amăng hrơi: 25/11/2020

VOV4.Jarai-Tom brơi, lơ 24/11, Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc hăng Khua dêh ]ar Kur ơi Samdech Techno Hun Sen hơmâo bơkơtuai kơ bruă pơtrut ngă hrom Việt Nam-Kur, amăng bruă ngă hrom lơ\m kual ASEAN laih anun hơdôm bruă mă jar kmar, amăng kual dua bơnah gleng nao.

 

 

{ơi mông bơkơtuai, Khua dêh ]ar Kur, ơi Hun Sen đăo kơnang kơ Việt Nam ăt pơgang klă klin kheng, ta` ru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă, anăp nao jơnum ruah khua ping gah tal 13 dêh ]ar tu\ yua.

 

Dua bơnah tu\ ư ăt pơtrut ngă hrom, đăo kơnang nao rai, je\ giăm, ba dua bơnah dêh ]ar pơđ^ kyar kơtang hloh, hơđong kjăp amăng djop bruă mă; ngă hrom kjăp amăng bruă gum hrom ASEAN; tu\ ư git gai djop ding jum, anom bruă, tơring ]ar dua bơnah ngă hrom pơhlôm pơgang, pơgăn klin kheng.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương