Hing ang amăng hrơi: 5/12/2020

VOV4.Jarai - }ơtlăm tom brơi (4/12), Jơnum khua pơ ala đơ đam dêh ]ar djop djuai ania [ia\ tal 2 to# tui dong bruă mă hăng ]ra\n lăi pơdah tơlơi lăi pơblang mơng [ing khua pơ ala hăng hluai tui pran pơsit hră mơng Jơnum hăng jơnum pơđut tal jơnum.

 

Amăng mông jơnum, [ing khua pơ ala pơsit pel e\p pran pơsit hră Jơnum.

Pơhiăp pơđut bruă jơnum, Kơ-iăng Khua dêh ]ar ta ơi Trương Hoà Bình, Khua Gru\p ]râo ba Jơnum lăi rơđah: Jơnum hmâo tu\ ư laih ngă bruă pơ ala kơ abih bang rơbêh 14 klăk 200 rơbâo ]ô neh wa djuai ania [ia\ hluai tui pran pơsit hră mơng Jơnum kiăng mơ-^t truh Ping gah dêh ]ar, Khua mir sir dêh ]ar, Kơnuk kơna, Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam dêh ]ar Việt Nam.

 

Sa wot dong pơsit djop djuai ania [ia\ le\ drah kơtak ha kian pruăi jing sa ]ra\n [u dưi kah đuăi mơng pran jua gum hrom hơbit djop djuai ania djă pioh amăng pran jua tơlơi pơmin mơng Wa Hồ kiăng khăp kơ pran jua gum hrom hơbit djop djuai ania./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương