Hing ang amăng hrơi: 25/11/2020

 

VOV4.Jarai - Tom brơi (24/11) ơi Joe Biden, Khua hlâo anun hơmâo lu anom mă tơlơi pơhing phrâo dêh c\ar Mi pôr hơmâo lu hră dong yua amăng tal ple\ hră ruah khua mir sir laih rơgao, `u hơmâo lăi pơthâo kơ bruă ruah mơnuih apăn bruă amăng grup hơdră bruă pơtom hiăp hăng pơhlôm rơnuk rơnua yua kơ `u git gai.

 

{ing khua hơmâo ơi Joe Biden ruah đ^ hơmâo sui thun mă bruă c\ar, anai le\ pơ ala brơi tơlơi mơ\ lu mơnuih lăi nao le\ kiăng ngă hiam klă glăi [ơi Washington DC. Anai le\ hơmâo ơi Antony Blinken, arăng ruah ngă Khua ding jum pơtom hiăp, ơi Alejandro Mayorkas arăng ruah ngă khua ding jum pơhlôm rơnuk rơnua lo\n ia;

 

Yă Avril Haines arăng ruah ngă Khua tơhan su\ luă dêh c\ar; ơi Jake Sullinvan ruah ngă Khua djru bruă pơgang rơnuk rơnua dêh c\ar; Khua Ding jum pơtom hiăp hơđăp ơi John Kerry arăng ruah ngă Khua djru bruă brơi Khua mir sir amăng pơgang ayuh hyiăng [u klă ngă, anai le\ sa bruă phrâo.

Siu Đoan: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương